Rejony pilotowe

Komunikat Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia rejonów pilotowych wchodzących w zakres działania stacji pilotowych. (Czytaj)

Opublikowano Prawo | Możliwość komentowania Rejony pilotowe została wyłączona

REZOLUCJA IMO A 960 (23)

Rezolucja IMO A 960 (23) przyjęta 5 grudnia 2003 r. Wytyczne w zakresie szkolenia i wydawania świadectw oraz procedury operacyjne dla pilotów morskich nie będących pilotami dalekomorskimi. (Czytaj)

Opublikowano Prawo | Możliwość komentowania REZOLUCJA IMO A 960 (23) została wyłączona

Regulamin stacji pilotowych Gdańsk i Gdynia

Zarządzenie nr 12 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdynia z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu stacji pilotowych Gdańsk oraz Gdynia (Czytaj)

Opublikowano Prawo | Możliwość komentowania Regulamin stacji pilotowych Gdańsk i Gdynia została wyłączona

Zarządzenie ws. wprowadzenia pilotażu obowiązkowego

Zarządzenie nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdynia z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia pilotażu obowiązkowego, określenia warunków korzystania z usług pilota oraz zasad zwalniania z pilotażu obowiązkowego. (Czytaj)

Opublikowano Prawo | Możliwość komentowania Zarządzenie ws. wprowadzenia pilotażu obowiązkowego została wyłączona

Rozporządzenie ws. uznawania stacji pilotowych i ośrodków szkolenia pilotów

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie uznawania stacji pilotowych i ośrodków szkolenia pilotów (Czytaj)

Opublikowano Prawo | Możliwość komentowania Rozporządzenie ws. uznawania stacji pilotowych i ośrodków szkolenia pilotów została wyłączona

NADZÓR NAD PILOTAŻEM

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie sposobu sprawowania nadzoru nad pilotażem (Dz.U. 2013 r. poz. 1437) (Czytaj)

Opublikowano Prawo | Możliwość komentowania NADZÓR NAD PILOTAŻEM została wyłączona

KODEKS MORSKI

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1545), Obwieszczenie z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks morski (Dz.U. 2013 poz.758) Kodeks morski [PDF]

Opublikowano Prawo | Możliwość komentowania KODEKS MORSKI została wyłączona

BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. 2011 nr 228 poz. 1368 z późniejszymi zmianami) Ustawa o bezpieczeństwie morskim [PDF]

Opublikowano Prawo | Możliwość komentowania BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE została wyłączona

OBSZARY MORSKIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I ADMINISTRACJA MORSKA

Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131), Obwieszczenie z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i … Czytaj dalej

Opublikowano Prawo | Możliwość komentowania OBSZARY MORSKIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I ADMINISTRACJA MORSKA została wyłączona

OCHRONA ŻEGLUGI I PORTÓW MORSKICH

Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1055 z późniejszymi zmianami) (Czytaj)

Opublikowano Prawo | Możliwość komentowania OCHRONA ŻEGLUGI I PORTÓW MORSKICH została wyłączona